Kampania World Fairtrade Challenge 2016 organizowana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska polega na współzawodnictwie w spożyciu kawy Fairtrade

Punkt kulminacyjny World Fairtrade Challenge 2016 odbędzie się 13-15 maja 2016 r.  Jej celem jest popularyzacja kawy z certyfikatem Fairtrade wśród konsumentów oraz zwrócenie uwagi na kwestie etycznej produkcji kawy w krajach globalnego Południa.

W czasie trwania akcji konsumenci będą mogli zarejestrować swoją deklarację liczby wypitych filiżanek kawy na specjalnej stronie internetowej, która pokaże na mapie zarejestrowanych uczestników. Dzięki temu poszczególne kraje będą mogły rywalizować w kawowym pojedynku z innymi, podobnie jak region z regionem, miasto z miastem i firma z firmą. Możliwa będzie również rywalizacja pomiędzy oddziałami danego przedsiębiorstwa, punktami sprzedaży itp. Ilość wypitej kawy zostanie przeliczona na liczbę mieszkańców, a wyniki będą widoczne on-line na mapie świata, co doda emocji współzawodnictwu i silniej zaangażuje konsumentów.

Przedsiębiorstwa zajmujące się kawą Fairtrade, jak również używające jej u siebie (np. przez oferowanie pracownikom w biurach), mogą stać się partnerami kampanii World Fairtrade Challenge 2016. Kampania będzie posługiwać się światowym serwisem internetowym www.fairtradechallenge.org. Placówki partnerów kampanii zostaną zaznaczone na światowej mapie Fairtrade, dostępnej na powyższej stronie.

Cyfrowe materiały informacyjno-promocyjne

Partnerzy kampanii uzyskają dostęp do elektronicznych materiałów informacyjno-promocyjnych kampanii z możliwością ich wykorzystania na swoich stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych. Materiały te to m.in.:

  1. 6 krótkich filmów (ok. 30 s.) wyjaśniających społeczną ideę kampanii.    
  2. Kluczowe komunikaty opisujące ideę oraz cele WFC.
  3. Materiały prasowe ilustrujące problemy, z którymi zmagają się rolnicy uprawiający kawę oraz jak Fairtrade pomaga je rozwiązać. Partnerzy kampanii będą mogli wykorzystać te materiały w relacjach z mediami, na stronach internetowych i/lub w raporcie CSR.
  4. Banery internetowe

Drukowane materiały informacyjno-promocyjne

Fairtrade Polska zapewnia gotowe wzorce materiałów w polskiej wersji językowej. W zależności od zapotrzebowania na powyższe materiały, zostaną one wyprodukowane przez Fairtrade Polska we własnym zakresie lub we współpracy finansowej z partnerami kampanii. Dystrybucję materiałów zapewni Fairtrade Polska (m.in. podczas organizowanych w trakcie WFC „Majówek Fairtrade ” w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i in. miejscach) oraz partnerzy.

Osoby czy firmy zainteresowane przyłączeniem się do kampanii WFC i wspólnego promowania Fairtrade mogą się skontaktować z polskim koordynatorem WFC: Tomasz Makowski, tel. 603 859 962, tomasz.makowski@fairtrade.org.pl